اجرای چمن در محوطه سازی ویلا

اجرای چمن در محوطه سازی ویلا اجرای چمن در محوطه سازی ویلا ، کف سازی یکی از  مهم ترین بخش از تکمیل  شدن ویلا می باشد ، برای  اجرای کف سازی می توانیم از چمن های طبیعی و مصنوعی هم به صورت کامل و هم به صورت ترکیبی آن با سنگ استفاده کرد . 1-کیفیت [...]