اجرای نورپردازی در فضای سبز

اجرای نورپردازی در فضای سبز اجرای نورپردازی در فضای سبز ، یکی از رایج ترین نورپردازی  ها به شمار می آید. و زیبایی فضای سبز در شب کاملا مرتبط با این نور پردازی می باشد. بلوار و پارک و پارک های خطی بسیار زیادی را در سطح شهر ها دارای درختان و فضای سبز بسیاری هستند [...]