مبلمان فضای باز / فضای سبز

مبلمان فضای باز مبلمانی است که در فضای بیرونی با همان محوطه باز استفاده می شود. معمولا از مواد مقاوم طراحی و ساخته شده که مبلمان فضای سبز را به راحتی می توان از آنها در فضای بیرونی مانند: محوطه باغ، آلاچیق، حیاط، تراس و... مورد استفاده قرار داد. دسته بندی فضاها برای [...]