اجرای دیوار سبز کفش ملی

اجرای دیوار سبز کفش ملی در خیابان امام خمینی انجام شده است و یکی از لوکس ترین فروشگاه های کفش ملی می باشد . دیوار سبز این فروشگاه توسط شرکت سورن بام طراحی و اجرا شده است . سیستم آبیاری این فروشگاه هوشمند بوده و در زمان های داده شده شروع به آبیاری گیاهان می [...]