اجرای تراس گاردن

اجرای تراس گاردن اجرای تراس گاردن ، ویژگی های تراس سبز برای ایجاد محیطی آرامش بخش این فضا به گونه ای باشد که از آن قسمت ، قسمت های  دیگر را بتوان به خوبی مشاهده کرد. تراس سبز معمولا به منظور ایجاد فضایی دلنشین  در جلوی ساختمان ایجاد می شود و محل استراحت و تماشای [...]