اجرای بام سبز ولنجک برج آفتاب

اجرای بام سبز ولنجک برج آفتاب اجرای بام سبز ولنجک برج آفتاب ،  در حیاط برج اجرای شد .این بام سبز به علت اینکه زیر حیاط به عنوان پارکینگ استفاده شده بود . لذا حیاط آن با به صورت کاملا تخصصی عایق بندی  اجرا می شود و  به صورت روف گاردن از تمام مراحل زیر [...]