اجرای بام سبز مشهد

اجرای بام سبز مشهد ، روف گاردن مدرن که از سیستم لایه های پیش ساخته تشکیل شده اند که پدیده ای نو می باشد. بنابراین بر اساس مطالب به دست آمده، امروزه حدود 10 درصد از کل بامهای آلمان،یقف سبز می باشد. ایالات متحده نیز بامهای سبز زیبایی دارد، اما تعداد آنها به اندازه اروپا [...]