اجرای انواع چمن در فضای سبز

اجرای انواع چمن در فضای سبز اجرای انواع چمن در فضای سبز ، چمن ها با نوع های مختلف، به صورت خود رو در کوهها و جنگل های ایران می رویند و اگر بذر آن در وقت مناسب جمع شود، می توان بین آن ها گونه های جدیدی پیدا کرد. کشت حدود 55 نوع چمن [...]