اجرای آبیاری گیاهان با سیستم مه پاش

اجرای آبیاری گیاهان با سیستم مه پاش طراحی و اجرای آبیاری گیاهان با سیستم مه پاش: اساس کار  سیستم مه پاش سرد بر اصل تولید ذرات بسیار ریز آب در حدود اندازه تقریبی بین 3 تا 20 میکرون( بسته با نازل مه پاش مورد استفاده) با استفاده از نازل مه پاش و پخش آنها به [...]