اجرای آبنمای سنگی

اجرای آبنمای سنگی اجرای آبنمای سنگی ، آب جاری همواره به باغ های ایرانی حیات می بخشد که در چهارباغ‌ها، جویبارها و جوی‌های کم‌ شیب و مارپیچی به حرکت در می‌ آمد و هوای باغ را مطبوع و دلپذیر می‌ ساخت . در باغ‌های اجرای آبنمای سنگی آبنما تزیینی که به حوض‌ها می‌پیوست، جدول ها [...]