اجرای آبشار مصنوعی

آبشارهای مصنوعی ویژگی آب و آبشار های طبیعی را تقلید میکنند و برای فضاهایی مانند باغ ها، تراس، حیاط خلوت هستند. طراحی آبشار مصنوعی برای محوطه یا فضای داخلی کاملا بستگی به محیط اطرافش دارد . احاطه شدن آبشار توسط گیاهان کمک بسیاری به زیبا تر شدن و جذابیت آن می کند . [...]