انواع آبنما

انواع آبنما ، در واقع حوضچه های آبی هستند که با کاشت گیاهان در اطراف آن می توان زیبایی فضا را افزایش داد ، آن ها در ابعاد و اشکال مختلف ساخته می شود .آبنما ها ازجمله المان های محبوب فضای سبز بشمار می آیند و دارای ویژگی های متفاوتی می باشد و امکان ساخت [...]