آبیاری با سیستم قطره ای

آبیاری با سیستم قطره ای آبیاری با سیستم قطره ای ،  یکی از جدیدترین روشهای آبیاری است. که می توان با استفاده از ان از یک سو بیشترین حد از کنترل مصرف آب را داشت اما در صورتی که در طراحی، اجرا، بهر ه برداری و حفظ و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای  دقت لازم [...]