مراحل اصلی ساخت آبنما

برای ساخت آبنما با در نظر گرفتن نقاط عطفی همچون آرامش، انعکاس،تحرک،روشنی،نوای آب و ایجاد فضایی خنک،که در حقیقت اصول وجودی آبنما می باشد ،در مراحل اصلی ساخت آبنما ، ابتدا با در نظر داشتن مساحت تقریبی محیطی سایت و اندازه ی مناسب برای آبنما ،باید دست به طراحی و ساخت آن زد . . [...]