آبنما صخره ای سنگ

آبنما صخره ای سنگ ، سنگ  در این قسمت به توضیح کلی درباره یکی از المان های پرکاربرد محوطه سازی می پردازیم . این المان آبنما یا آبشار مصنوعی نام دارد و دارای انواع بسیار مختلفی می باشد.آبنما های سنگی از انواع آبنما های اند که برای فضای ورودی بسیار مناسب اند. برای اجرای آبنمای [...]