طراحی انواع آبنما

طراحی انواع آبنما طراحی انواع آبنما ،  در محیط بیرونی و درونی ساختمان، پارک ها، مکان های تفریحی و.... اجرا می شود.در آبنما حرف اول آن صدای آب در محیط می زند می بایست در طراحی آب نما حرکت آب طوری پیش بینی شود تا صدای ناشی از آب در فضا تاثیر گذار باشد. آبنما [...]