آبنما حبابی

آبنما حبابی آبنما حبابی نمونه ای از زیباترین و به صرفه ترین آبنمای های قابل استفاده در ساختمان های تجاری اداری و منازل می باشد.با استفاده از این تکنولوژی علاوه بر ساخت المانهای زیبا می توان دیوارهای حبابی نیز طراحی و اجرا کرد . ایجاد حالت موج در حباب همیشه برای بیننده سوال بوده و [...]