آبنما پرده ای کنار استخر

آبنما پرده ای کنار استخر ، عنصری زیبا برای افزایش زیبایی و روحیه بخشی به فضای داخلی و خارجی که دارای انواع بسیار زیادی بوده و نسبت به فضای شما نیز می تواند طراحی شود. آبنماها ابعاد مختلفی نیز دارند که می توانید انواع کوچک و تزیینی را برای فضا هایی مانند محل کار و [...]