آبنما خانگی دیواری

آبنما خانگی دیواری آبنما ها از عناصر تزیینی هستند که تقریبا همه جا قابل استفاده بوده ( در فضای باز و بیرون از خانه مانند باغ و حیاط و بام سبز و داخل فضا مانند لابی و آپارتمان) و باعث ایجاد آرامش در فضا می شوند.با استفاده از یک نوع آبنمای خانگی در داخل فضای [...]