آبنما فضای داخلی و فضای باز

آبنما فضای داخلی و فضای باز ، آبنما یکی از المان هایی است که باعث زیبایی فضا می شود و در طراحی فضای سبز از المان های بی نظیر تزئینی محسوب می گردد. استفاده از آبنما در طراحی دکوراسیون داخلی و بیرونی  امکان پذیر است ، که استفاده از انواع آبنما ها بنا به کاربرد [...]