آبنما صخره ای-سنگی

آبنمای صخره ای و آبنمای سنگی آبنما صخره ای-سنگی : احتمالا یکی از مهم ترین عناصر جذاب برای استفاده در محوطه و حیاط و باغ ، آبنما است . این عنصر طبیعی یکی از زیباترین جنبه های طراحی بوده که جریان و حرکت را در فضا ایجاد می کند و می تواند به نقطه کانونی [...]