توضیحات

اجرای سیستم آبیاری، نوعی آبیاری موضعی است که در آن، آب را با فشار کم و قابل تنظیم از روزنه یا وسیله ای به نام قطره چکان به ریشه گیاهان می رساند را  اجرای سیستم آبیاری قطره ای  می نامند. در این نوع آبیاری، آبرسانی گیاه به آهستگی صورت می گیرد که این امر به نحوه خود باعث صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بازدهی آبیاری می شود. با استفاده از روش آبیاری قطره ای می توان تبخیر آب را به مقدار قابل توجهی کاهش داد  زیرا در این روش مساحت و عمق کمی از سطح خاک خیس می شود.

سیستم آبیاری قطره ای :

در این سیستم آب از شبکه شیرها، لوله ها و قطره چکان ها عبور کرده و در مسیر خود گیاهان را آبیاری می کند. طول عمر و بازدهی این سیستم تا

حد زیادی بستگی به کیفیت طراحی سیستم نصب شده دارد.

تجهیزات مورد نیاز برای سیستم آبیاری قطره ای شامل موارد ذیل می باشد:

 • قطره چکان ها
 • لوله های جانبی
 • لوله های فرعی
 • لوله های اصلی
 • لوله آبرسانی
 • سیستم بک واش
 • شیر کنترل فشار
 • تانک کود
 • فیلتراسیون
 • پمپ یا منبع آب تحت فشار

کود آبیاری

به خاطر نحوه خاص آبرسانی در سیستم آبیاری قطره‌ای، گاهی روش‌های سنتی سطحی کود دهی غیر موثر هستند. بنابراین اغلب در سیستم آبیاری

قطره‌ای، کود شیمیایی مایع و آب آبیاری را با هم مخلوط می‌کنند. به این روش کود دهی و آبیاری همزمان کود آبیاری، شیمیایی و یا آبیاری شیمیایی

گفته می‌شود. در بکارگیری این روش، که آب و کود به آهستگی به گیاهان داده می‌شود، تا ۹۵٪ صرفه‌جویی در مصرف کود گزارش شده است.

مزایاآبیاری قطره ای فضای سبز :

 • کاهش اتلاف کود و مواد مغذی
 • بازدهی آبیاری بالا
 • قابل اجرا در زمین شیب دار و نامنظم
 • استفاده از آب های بازیافتی
 • تامین رطوبت در ناحیه ریشه گیاهان
 • کاهش فرسایش خاک
 • کاهش رشد علف های هرز
 • قابلیت کنترل میزان آبیاری
 • کاهش هزینه نیروی انسانی
 • کاهش بیماری گیاهان
 • کاهش مصرف انرژی

معایب آبیاری قطره ای :

 • بالا بودن هزینه اولیه .
 • عدم استفاده برای آبیاری کود و مواد شیمیایی.
 • در صورتی که از فیلتراسیون استفاده نشود، باعث گرفتگی لوله ها و قطره چکان ها می شود.
 • خرابی سیستم به درستی قابل رویت نمی باشد.