5 مواد عالی در گیاهان بام سبز ، تغذیه گیاهان بام سبزی از کاشت و استقرار گیاه ، همواره باید به پرورش و نگه داری آن توجه ویژه ای داشت.

عوامل زیادی در شاداب بودن و سالم بودن گیاه موثرند که از مهم ترین آنها می توان به تغذیه ی درست اشاره کرد.همان گونه که انسان بدون منبع غذایی و تغذیه  مناسب از بین می رود گیاهان نیز برای ادامه ی حیات نیاز به مواد مغذی دارند. پس برای نگهداری گیاهان خود در شرایط ایده آل باید از تغذیه مناسب برای پرورششان استفاده کنیم.

5 مواد عالی در گیاهان بام سبز

عناصر ضروری به دو گروه پر مصرف و کم مصرف تقسیم می شود که این دو از نظر اهمیت هیچ تفاوتی با هم ندارند بلکه غلظت آنها در بافت گیاهی متفاوت است.

علائم کمبود 

در این جا می خواهیم علائم کمبود این عناصر ضروری در گیاه را بررسی کنیم.

 

بام سبزدر معماری

بام سبزدر معماری

5 مواد عالی در گیاهان بام سبز

5 مواد عالی در گیاهان بام سبز

5 مواد عالی در گیاهان بام سبز :

نیتروژن:

اولین عنصر ضروری پرمصرف در گیاهان نیتروژن است ،نیتروژن بیشتر از هر عنصر دیگری مورد نیاز گیاه است.

اولین نشانه ی کمبود نیتروژن توقف رشد گیاه است که سطح و ارتفاع برگها کم می شود.همچنین در اثر کمبود نیتروژن گیاه در ابتدا رنگ پریده و سبز کمرنگ می شود و سپس کاملا زرد می شود .

فسفر:

کمبود فسفر را نمی توان به طور کاملا مشخص در ظاهر گیاه مشاهده کرد اما در کل رشد عمومی گیاه کم شده و هم چنین برگها به رنگ سبز تیره در می آیند و در بعضی گیاهان  برگها شروع به بنفش شدن می کنند.

پتاسیم:

علائم کمبود پتاسیم از برگهای پیر و پایین شروع می شود .در درجه ی اول کمبود پتاسیم در گیاهان دیوار سبز به صورت کاهش رشد عمومی گیاه می شود . پس در نتیجه ی این کمبود گیاه در برابر خشکی ، گرما ، سرما ، آفات و بیماری ها حساس می شود . در گیاهان دارای کمبود پتاسیم نوک و حاشیه ی برگها به صورت هشتی شروع به زرد شدن و خشک شدن می کنند .

اگر خاک ما دچار کمبود پتاسیم باشد شدیدا مستعد پرورش علفهای هرز می شود.

کلسیم:

ابتدا در راس گیاه مشاهده می شود ک در گیاهان برگی به صورت قاشقی شدن برگها نمایان می شود . بیشتر در میوه ها کمبود کلسیم خودش را نشان می دهد مثل پوک و پفکی شدن سیب ها.

آهن:

زرد شدن بافت برگ و سبز ماندن رگبرگ ها نشانه ی اصلی کمبود آهن است . همچنین در اثر کمبود آهن برگ های گیاهان جوان ریز می مانند و اگر کمبود خیلی شدید باشد رگبرگ ها هم زرد می شوند. بام

برای مشاوره رایگان ،بازدید از محل پروژه  و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .