طراحی و اجراء انواع آبنما

طراحی و اجراء انواع آبنما ، یکی از عناصر و المانی است که در محوطه بیرونی و داخلی کاربرد دارند و در انواع مختلف و اندازه و شکل های گوناگون ساخته می شوند .نحوه ریزش آب طوری طراحی شده که در هنگام ریزش آب صدای ناشی از جریان آب باعث شده هوای فضا و محیط [...]