شبکه آبیاری قطره‌ای

شبکه آبیاری قطره‌ای سیستم یکی از روش های مدرن برای آبیاری اتوماتیک گیاهان و محصولات زراعی می باشد ،

در این روش می توان آب مورد نیاز و حتی مواد مغذی به صورت کود محلول را به گیاهان رساند و دیگر نیاز به آبیاری دستی نیست ؛

علاوه بر این ، در مصرف آب بسیار صرفه جویی می شود و گیاهان نیز در این روش نسبت به آبیاری دستی بازده بیشتری دارند .

نحوه کارکرد سیستم آبیاری قطره ای :

ابتدا آب از منبع مورد نظر توسط پمپ جاری شده که در صورتی که آب آشامیدن نباشد شن و مواد دیگر موجود در آن گرفته شده و در قسمت بعد که فیلتر می باشد مواد جامد گرفته می شود .

در صورت نیاز به کود ، در این مرحله ، کود محلول به آب اضافه می شود ،

( این روش برای محصولات زراعی و باغات بوده و برای آبیاری های کوچک تر مانند دیوار سبز بخشی از مراحل حذف می شود . )

سپس آب به نازل ها رسیده و به این ترتیب آبیاری انجام می شود .

این لوله ها زیر خاک به کار می روند تا به خوبی به ریشه گیاهان آب رسانده و از تبخیر جلوگیری شود .

اجزا سیستم آبیاری قطره ای :

  • لوله
  • نازل ( قطره چکان )
  • پمپ
  • تایمر

استفاده از پمپ نیاز به محاسبات داشته و در صورت زیاد بودن طول لوله از پمپ استفاده می شود تا مقدار فشار آب در تمام قسمت ها یکسان باشد .

انتخاب قطره چکان :

یکی از مراحل طراحی این سیستم انتخاب مناسب قطره چکان یا dripper است تا  از بسته شدن نازل ها جلوگیری شود.

انواع قطره چکانها :

نازل ها دارای انواع متفاوتی اند که نسبت به شرایط و گیاهان و مقدار آب مورد نیاز انتخاب می شوند .

ساده ترین آن ها لوله هایی اند که سوراخ های ریز روی آن تعبیه شده و آب از آن خارج می شود که این نوع دارای معایب زیادی است و سوراخ ها نسبتا زودتر بسته می شوند .

قطره چکان دکمه‌ای :

این قطره چکان ها دارای دهانه های کوچکی اند و با سوراخ کردن لوله ، این قطره چکان ها در آن قرار می گیرند .

قطره چکان صفحه‌ای:

این نازل ها از چندین صفحه روی هم تشکیل شده

که آب با عبور از صفحات به صورت قطره ای از مجرا خارج می شود .

قطره چکان چند دهانه‌ای :

برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجبارا از قطره چکانهایی

که با فشار زیادتر و با چند دهانه خروجی آب را به پای درخت برسانند استفاده می‌شود.

به هر یک از دهانه‌ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متری منتقل می‌نماید.