بام سبز پروژه نیاوران در حال اجرا

 

 

بام سبز پروژه نیاوران در حال اجراگاردن روف: Garden roof

بام سبز پروژه نیاوران در حال اجرا در واقع بام  پروژه نیاوران فضاهاي بلا استفاده و بي روح در ساختمان بود.

که با ایجاد بام سبز به مکانی زیباو همچنین با  اين امر علاوه بر جنبه زيبائي شناختي شهر موجب تلطيف هوا

(در مقياس ميكرو كليما) و كاهش آلودگي هوا کمک شده است

بام ها سبز

گسترش فيزيكي شهرها منجر به از بين رفتن محيط هاي طبيعي پيراموني و زمين هاي زراعي شده است.

در ساختمان هاي شهري بام هاي مسطح با هزينه زياد بمنظور حفاظت ساخ تمان در برابر باران

و برف و نگهداري لوازم مكانيكي طراحي شده اند.

بام هاي تخت معمولا فاقد ملاحظات زيبايي شناسانه معماري بوده و بنابراين نمي توانند

در اغناي ارزش زيبايي و معماري ساختمان نقشي داشته باشند .

اين سطوح جهره اي زمخت و خشن به سيماي شهر، يا محدوده ساختمان مي بخشند و نيازمند سيستم دفع

آب باران نيز هستند ايجاد و توسعه فضاهاي سبز مصنوعي نقش مهمي در زندگي بشر داشته و جاي گزيني

براي محيط طبيعي از بين رفته در هنگام ساخت و ساز است. بسياري از فناوري ها و فعاليت هاي

جديد به منظور كاهش تاثير انسان بر روي زمين به وجود آمده اند،

از جمله: انرژي هاي جاي گزين ، استفاده موثر از منابع طبيعي ، كشاورزي بدون استفاده از مواد صنعتي

و سبز پوش كردن پشت بام ها. بام هاي سبز بخشي از تلاش مديران شهري براي پايدار ساختن

فضاي شهرها و يكي از راه حل هاي مدرن براي حل مشكلات محيط زيست شهري مي باشد.

بام سبز پروژه نیاوران در حال اجرا

او سعي مي كند تا طبيعت زنده و سرسبز را به نحوي با مظاهر تكنولوژي مدرن پيوند دهد و مناظر زيبا و بديع خلق نمايد.

از سوي ديگر زمين براي ايجاد فضاي سبز در شهرها كمياب و بسيار گران است.بام سبز پروژه نیاوران در حال اجرا

در اين حالت ميتوان از سطوح بلا استفاده مانند بام خانه ها استفاده كرد.

بام سبز

از جمله فناوري هاي زيست محيطي است كه تحت فرايندهاي طبيعي شكل مي گيرد

و در سال هاي اخير در بسياري از كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته و واحدهاي مسكوني،

ساختمان هاي اداري،آموزشي، درماني، زيارتي، فضاهاي تفريحي و ورزشي را در نواحي شهري پوشش مي دهد .

بام سبز شامل مجموعه اي است به هم پيوسته از پوشش گياهي با رشد متناسب، يك لايه زهكشي

مطلوب جهت تخليه آب و يك عايق ضد آب (نفوذ ناپذير) كه سقف را پوشش مي دهد.

تعريف بام سبز

يك بام سبز، بامي است كه مقدار يا تمامي آن با پوشش گياهي و خاك، يا با محيط كشت روينده، پوشانده مي شود.

لفظ بام سبز گهگاه براي بام هايي كه مفاهيم “معماري سبز” را مد نظر قرار مي دهند، نظير پانل هاي خورشيدي و يا صفحات فتوولتائيك، بكار مي رود.بام سبز پروژه نیاوران در حال اجرا

بام سبز

در واقع بامي است كه بر روي سطح آن گياهان رشد مي كنند. تنوع گياهي چنين ساختاري مي تواند

از بام پوشيده از چمن مصنوعي تا باغ بامي باشد كه با گياهان مورد استفاده در طراحي منظر پوشيده شده است .

سبزپوش كردن بام نيازمند گياهاني است كه بتوانند در برابر محيط خشن و بي روح پشت بام

در شرايط كم آبي، يخ زدگي، توفان و غيره مقاومت كنند. نوع گياهان انتخابي بسته

به نوع آب و هوا و شرايط اقليمي، متفاوت است.

جزئيات اجرايي بام هاي سبز

تفاوت چنداني با بام هاي معمول نداشته و شامل عايق رطو بتي/ حرارتي، پوشش ضد آب، ماسه و درزپوش مي باشد.

پروژه هاي بام سبز نيازمند مصالح و عناصري هستند كه بتوانند عمل نگهداري زهكشي رطوبت و نگهداري گياهان را مطابق استاندارد هاي تعريف شده در ساختمان فراهم آورند. تكنولوژي ديگر، ايجاد نماهاي سبز است كه از محدوديت ها ي سا زه اي كمتري نسبت به