آبیاری زیر سطحی سورن بام

 

 آبیاری زیر سطحی سورن بام  یکی از متدهای جدید آبیاری بوده زیر سطحی است که با استفاده از  پی سی خاص در عمق مناسب اقدام به آبیاری گل ، محصول یاگیاه از طریق نفوذ آب به خاک و اشباع کردن آن با عث می شود که گل و گیا یا محصول خاص میزان مصرف ریشه از آب را  می‌کند که البته این روش هم مانند روشهای دیگر آبیاری دارای معایب و محاسنی می‌باشدکه مختصراً توضیح داده می‌شود:

محاسن آبیاری زیر سطحی سورن بام

 • بالاترین راندمان در میان سایر روشهای آبیاری زیر سطحی سورن بام : این روش درصد صرفه جویی بیشتری نسبت به روش قطره ای معمولی دارد از این لحاظ که تبخیر سطحی آب در این مورد حذف شده است.
 • در نظر گرفتن میزان آب برای نیاز خاص در هر بوته
 • مطابقت نرخ ریزش آب با نرخ نفوذ خاک
 • ریزش آب بطور مستقیم به ریشه و جلوگیری از تبخیر
 • مورد استفاده برای باریکه‌های چمن،منحنی‌های افقی‌، باریک گیاه، و..
 • از بین بردن رواناب در مناطق هموار و پیاده رو ها
 • افزایش یکنواختی آبیاری
 • از بین بردن حساسیت به خرابکاری: به دلیل نهان بودن از دید افراد
 • ارتقا رشد سالم گیاه

هدف از طراحی یک سیستم آبیاری زیر سطحی سورن بام  ایجاد یک منطقه کاملا یکنواخت خیس جهت آبیاری محصول کشت می‌باشد.

در  آبیاری زیر سطحی سورن بام  4 عامل مهم مد نظر قرار می‌گیرد:

 1. نوع خاک (مشخص شدن درصد خاک رس، گل ولای‌، شن و ماسه)
 2. نرخ تراوش جریان آب از قطره چکانها
 3. فاصله قطره چکانها تعبیه شده در لوله‌ها از یکدیگر
 4. فاصله لترال‌ها (فاصله بین ردیف

تعیین مشخصات لترال‌ها (لوله‌های آبده)

*میزان جریان قطره چکان ها

*فاصله بین قطره چکان ها

*فاصله بین ردیف‌های لترال‌ها

از لوله‌های دریپردار در روی سطح برای درختچه‌ها (روش لوپ) و موردها و پوشش‌ها و در زیر سطح برای چمن‌ها و گلها استفاده می‌شود که با توجه به نوع خاک و میزان ریزش آب از دریپرها و فاصله آنها از یکدیگر انتخاب می‌گردند.

در مواردی که شناسایی انواع خاک و درصد آنها مشکل باشد یا انواع مختلف خاک در محل وجود داشته باشد بهترین گزینه انتخابی استفاده از کوتاه‌ترین فاصله بین قطره‌چکانها و ردیف‌های آنها توصیه می‌شود تا بخوبی از خیس شدن ریشه گیاه اطمینان حاصل کنیم.
اگر گل و لای سنگین یا خاک رس وجود داشته باشد این نوع خاک نرخ نفوذ جریان آب به سمت پایین را کاهش می‌‌دهد و ما نمی‌توانیم از لوله‌های دریپردار با فاصله گسترده تری استفاده کنیم.