گیاه پاپیتال در بام سبز

گیاه پاپیتال در بام سبز ، سازمان فضایی آمریکا(ناسا ) اعلام کرده است که بر اساس نتایج به دست آمده

از تحقیقات بهتر است برای فضای 170 مترمربع از 15 تا 18 گیاه خانگی

با اندازه مناسب در گلدان های 15 تا 20 سانتیمتری استفاده شود. این گیاهان هر چه انبوه تر رشد کنند بهتر هوا را تصفیه می کنند.

فضای تنفسی هر فرد محدوده 17 تا 23 متر مربع اطراف او را در بر می گیرد.

این معمولا فضایی است که هر فرد چندین ساعت برای کار کردن، تماشای تلویزیون یا خوابیدن در آن می ماند.

مزایای گیاه پاپیتال در بام سبز :

گیاهانی که در این فضا گذاشته می شوند قادر به اضافه کردن رطوبت ،

حذف بیوگازها و مواد شیمیایی و بی اثرکردن آلودگی های میکروبی هستند.

اتاق هایی که پر از گیاه هستند نسبت به اتاق های با گیاه کم، آلودگی میکروبی و قارچی در آنها 50 تا 60 درصد کمتر است.

به اعتقاد کارشناسان این شرایط در فضای باز نیز صادق است .

گیاه پاپیتال در بام سبز ایجاد دیوار سبز و همچنین ایجاد دیوار عمودی به عنوان یک دیوار سبز عمل می کند

ولی اگر می خواهیم دیوار سبز زیبا و کارآمدی را داشته باشیم

باید به جز پاپیتال گیاهان دیگری کاشته شود تا به شما فضای زیبایی را بدهد

پاپیتال 5 تا 8 برابر سوزنی برگ ها اکسیژن تولید می کند .

تهیه و کاشت این گیاه بسیار راحت و ارزان قیمت است و از هر ساقه می توان حدود 200 قلمه تهیه کرد .

طول عمر گیاه پاپیتال در بام سبز :

این گیاه در مدت یک هفته ریشه می زند و در خاک معمولی به سرعت رشد می کند و در جذب آلاینده های هوا بسیار موثر است. پاپیتال نسبت به سایر گیاهان امتیازهای زیادی دارد،

بسیار کم توقع و کم غذاست، خشکی خاک را دوست دارد و در سرما نیز رشد دارد.