گیاهان مناسب روف گاردن را که می شود کاشت و مقاومت خوبی نسبت به هوا و آفات دارند را می توان به موارد زیر اشاره کرد .

گیاهان مناسب روف گاردن :

 • یاس هلندی
 • ماهونیا
 • کونیکا
 • انواع شمشاد
 • یوکا کوچک
 • سیکاس و..

گیاهان مناسب روف گاردن :

انواع گیاهان گلدار بام سبز :

 • پیچ امین الدوله
 • پیچ اناری
 • شمعدانی
 • یاس رازقی
 • یاس چمپا
 • یاس شیروانی و..

 انواع گیاهان پوششی بام سبز :

 • لیزماکیا
 • فرانکینیا
 • یال اسبی
 • انواع چمن
چمن مصنوعی در محوطه

چمن مصنوعی در محوطه

 مشخصات گیاهان :

درختچه ای با شاخه های فراوان و خمیده، ساقه های آویزان، پوشیده از برگ های کوچک به رنگ سبز چمنی و دارای میوه های کوچک قرمز رنگ و گل های سفید، خوشبو و کوچک

نیاز ها:

نور: نور کامل تا فیلتر شده  خورشید

دما: گرم تا سرد، تحمل دمای خنک تر تا 8 درجه سانتی گراد را دارد.

آبیاری: از بهار تا پاییز آبیاری منظم، برای آبیاری مجدد خاک گیاه باید کمی خشک باشد.

در سایر فصول خاک گیاه باید کمی خشک تر از فصل بهار و تابستان باشد

کود دهی: کود کم نیتروژن، یکبار فقط  از بهار تا پاییز

مراقبت ویژه: برای انبوه تر شدن گیاه، ساقه های آن را هرس کنید، ابتدا گیاه را آبپاشی نموده  و سپس اقدام به حذف برگ های مسن کنید در دمای تقریبی 15-10 درجه سانتیگراد نگه داری شود.

آفات و بیماری ها: شته، کنه، تار عنکبوتی و کپک خاکستری

گیاهان مناسب روف گاردن :

گل استکانی گیاهی گلدار و علفی مناسب با برگ های به شکل قلب  و گل های کم پر و یا پرپر به شکل زنگوله، بسیار زیبا و به رنگ های سفید یا ابی

نیاز ها:  گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز

نور: نور کامل تا فیلتر شده  خورشید

دما: مکان سرد، تحمل دمای خنک تر تا 0 درجه سانتیگراد را دارد.

آبیاری: این گیاه تحمل به خشکی ندارد و باید در طول تابستان مرطوب نگه داشته شود.

کود دهی: کود کم نیتروژن، یکباردر ماه فقط  از بهار تا پاییز

مراقبت ویژه:گل های قدیمی را حذف کنید تا فضای کافی برای رشد غنچه های جدید به وجود آید.

آفات و بیماری ها: شته، کنه، تار عنکبوت، کپک خاکستری و مگس سفید گیاهان قاب

گیاهان مناسب روف گاردن

گیاهان مناسب روف گاردن

روف گاردن

روف گاردن

برای مشاوره رایگان ،بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .