گیاهان فضای سبز از مهم ترین مراحل و بخش های محوطه سازی و ایجاد فضای سبز کاشت گیاهان می باشد که نیاز به تخصص و طراحی برای

محوطه مورد نظر دارد.

همان طور که مطالعات نشان می دهد،فضای سبز هم از نظر جسمی،هم از نظر روحی تاثیر مثبتی بر سلامت انسان دارند.اگرچه انسان به راحتی با

محیطی که در آن زندگی می کند یا انتخاب می نماید،سازگار می شود اما ذاتا به طبیعت و زیستگاه خود مرتبط است.

مراحل فضا سازی محوطه :

ابتدا فضای مورد نظر طراحی شده برای کاشت علامت گذاری می شود، مرحله بعد پاکسازی زمین از علف های هرز است که یا توسط دستگاه یا با

دست انجام می شود یا حتی توسط اسپری علف کش.

سپس مرحله شخم زدن خاک است تا خاک نفس بکشد و آماده کاشت شود ، سپس آزمایش خاک انجام می شود تا ( PH) خاک ارزیابی شده و تعیین

شود برای کاشت چه گیاهانی مناسب است و در صورت مناسب نبودن برای کاشت گیاه مورد نظر PH  آن تنظیم شود ، برای افزایش  آهک اضافه شده

و برای کاهش گوگرد استفاده می شود .

گیاهان فضای سبز

گیاهان فضای سبز

گیاهان فضای سبز

گیاهان فضای سبز

سوالات متداول گیاهان فضای سبز

  1. بهترین خاک چه نوع خاکی است؟
  2. کاشت و نگهداری گیاهان به صورت می‌باشد؟

بهترین نوع خاک چیست؟

40% شن و ماسه

40% سیلت و

20% خاک رس

داشته باشد .

بهبود خاک :

تمامی خاک ها را با اضافه کردن مواد آلی می توان بهبود بخشید و تقویت کرد .

گیاهان فضای سبز

گیاهان فضای سبز

گیاهان فضای سبز

گیاهان فضای سبز

گیاهان فضای سبز

گیاهان فضای سبز

2. کاشت و نگهداری گیاه :

گیاهان به دلیل رشد و نگهداری در گلخانه ، زمانی که برای کاشت به محل مورد نظر منتقل می شوند ، شوکی بر اثر حمل و نقل و جا به جایی و هم

چنین قرار گیری در محلی جدید به آن ها وارد می شود که باید با کاشت و نگهداری مناسب این شوک کم شود.

پس از انجام این مراحل کاشت گیاهان ، گل ها و درختان در محل های مورد نظر انجام می شود و روی خاک مالچ پاشی می شود.

برای زیبایی بخشیدن به باغ می توان روی سطح خاک از قلوه سنگ استفاده کرد که این کار علاوه بر زیبایی باعث می شود زمانی که خاک آبیاری می

شود ، آب را در خاک نگه دارد و دیر تر تبخیر شود.