گیاهان بام سبز ، دارای درجه بالای سازگاری با شرایط محیطی و اقلیمی دارند . دارای علف هایی با رشد کم هستند و نمای مطلوبی در طول سال دارد چون تحمل خشکی زیادی دارند و به راحتی تکثیر می شود. این نوع گیاهان برای لایه ها و خاک عمق را به خود اختصاص می دهد که می توان به فستوکا و کولریا و آلیوم اشاره کرد.

گیاهان بام سبز :

گیاه خزه ها گلسنگ ها

بام هایی با پوشش های سخت مثل موزائیک و کاشی در صورت توزیع غیر یکنواخت به طور خودرو در دوره زمانی، کلونی هایی از خزه و سنگ ها دارند.

می توانیم با پوشاندن سطح با مواد مغزی جهت رشد و تثبیت خزه ها شبیه پوشش گیاهی شوند. در واقع این فرایند کلونیها، می تواند کمک کند تا بدون داشتن خاک های زیرین به پوشش گیاهی مناسب رسید.

 

گیاهان روف گاردن

گیاهان روف گاردن

گیاه پیازها ژئوفیت ها

از جمله مورد ایده آل برای رشد ژئوفیت های کوتاه اقلیم های حاره ای و خشک می باشد. محبوب ترین ویژگی این گیاه، زیبایی ظاهری و فصلی بودن آن است.

از جمله گیاهان مدنظر با زیستگاه های بیابانی و گرم می توان به لاله ها، نرگس ها و سوسن ها اشاره کرد و با وضعیت گلدهی و رشد زود هنگام سازگار شده اند اندام های هوایی گیاهان این شرایط را فراهم می آورند تا پیاز زیر خاکی خود را در برابر حرارت های سوزاننده حفظ کنند.

در صورتی که عمق لایه های خاک 10-20 سانتی متر باشد. می توان انواع پیازها را روی بام ها رویاند.

گیاهان یکساله :

مناسب برای روف گاردن گیاهانی که در بام سبز مناسب کشت هستند قاعدتا بیابانی هستند . در شرایط پرتنش سازگار با اقلیم و محیط هستند و در طول سال جوانه می زنند و دارای رنگ های متنوعی از گل ها هستند.

ساخت روف گاردن ، بام سبز

طراحی بام سبز ،گیاهان مناسب بام

گیاهان چوبی برگ ریز

بوته های مد نظر در طراحی گیاهان می توانند در لایه های 15 تا 25 سانتی متر باشد که قاعدتا سازگار با اقلیم خشک هستند که در نوع خود دارای برگ های خشن کوچک و با بوته های جانبی خوشبو با برگ خاکستری همراه با گیاهان چند ساله هستند.

کاشت گیاهان دیوار سبز

کاشت گیاهان دیوار سبز

گیاه مخروطیان

این گیاهان عمیق، را می توان در لایه های عمیق حدود 15 سانتی متر کارکرد که  از دید بصری اثر قابل توجه بگذارد در بام سبز می توان از سروهای کوهی خوابیده که دارای اهمیت هستند استفاده کرد. کاج هایی که با رشد کم نیز هستند می توان در طراحی بام سبز استفاده کرد.

روف گاردن

روف گاردن

برای مشاوره رایگان ،بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .