گیاهان بالارونده فضای سبز

آنچه در این مقاله میخوانیم

گیاهان بالارونده فضای سبز

گیاهان بالارونده فضای سبز ، گیاهان بالا رونده دسته ای از گیاهان هستند که رشد طولی خوبی دارند و ارتفاع آنها به سرعت زیاد می شود. با توجه به اینکه گیاهان بالا رونده رشد سریعی دارند، نمی توان آن ها را به حال خود رها کرد. این گیاهان با استفاده از قیم و هدایت کننده ها می توانند سطح مورد نظر شما را بپوشانند یا از دیوار یا ستون خاصی بالا روند و دیوار سبز را ایجاد نماید .

انواع گیاهان بالارونده

1_ گیاهان بالارونده پاپیتال

گیاه پاپیتال از برگ های سبز یا ابلق دارند و ارزان قیمت می باشند .

نور: کامل و غیر مستقیم / واریته های ابلق به نور بیشتری نیاز دارند.

دما: در زمستان 8 درجه و در تابستان 18 درجه سانتی گراد/ در هوای گرم تر از حد معمول، غبار پاشی شود.

آبیاری: تابستان 2 بار در هفته با غبار پاشی هر روزه و زمستان یک بار در هفته

تغذیه: کود دهی محلول در آب هر 2 هفته

خاک: کمپوست لیمونی و پیت

تکثیر: قلمه ساقه در بهار و تابستان

2 _گیاهان بالارونده  پوتوس

گیاه پتوس رنگ برگ از سبز تا ابلق با لکه های زرد و سفید تغییر می کند.

نور: نیم سایه و غیر مستقیم/ رنگ ابلق نور بیشتری می خواهد

دما: زمستان 16 درجه و تابستان 24 درجه سانتیگراد.

آبیاری: تابستان 4 روز یکبار و زمستان هفته ای یکبار، خاک گلدان بین 2 آبیاری خشک شود/ غبارپاشی 2،3 روز یکبار انجام شود

تغذیه: کود دهی محلول در آب هر ماه طبق دستور و نصف میزان توصیه شده

خاک: سبک و لیمونی

تکثیر:قلمه ساقه از اواخر بهار تا اواسط تابستان

3 _ گیاهان بالارونده موچسب

ساقه های فنر مانند در گیاه موچسب زیبایی دارد. آبیاری بیش از اندازه باعث پوسیدگی ریشه ها می شود.

نور: تابستان نیم سایه و زمستان نور کامل

دما: زمستان 10 درجه و تابستان درجه دمای طبیعی اتاق/دمای بالا غبار پاشی نیاز دارد.

آبیاری: تابستان 2 بار در هفته و زمستان 10 روز یک بار و خاک گلدان بین 2 آبیاری خشک شود.

تغذیه: در فصل رشد هر 10 روز یک بار با کود شیمیایی مخصوص گیاهان زینتی طبق دستورالعمل

خاک: لیمونی و خاک برگ و زهکش مناسب

تکثیر: قلمه ساقه در بهار

مقالات مرتبط
پروژه‌های فضای سبز سورن بام
Call Now Button