ویلا سازی: اولین گام برای این کار بررسی زمین از جهت توپوگرافی و محدودیت های منطقه بندی است که مشخص میکند میتوان برروی آن زمین طراحی و ساخت انجام داد یا نه.

قبل ازساخت ویلا تمام وجه های سایت را در نظر بگیرید تا مزایا و معایب موجود را بفهمید.

عواملی که در مورد زمین ویلا سازی مورد توجه قرار میگیرند عبارت است از:

جنبه دید

دسترس پذیری

جهت باد

شکل شیب

اختلالات نویز

نکاتی درباره طراحی مدرن محوطه ی یک ویلا:

گیاهان در چشم انداز محوطه کنترل شده اند.

استفاده از فضاهای کیفی برای نشستن و استراحت کردن.

استفاده از عنصر آب (چشمه ها،استخرها،جریان ها و استخرها با ماهی).

استفاده از عناصر بافتی شامل موانع و دیوار های حفظ حریم خصوصی.

استفاده از عناصر باغ ژاپنی مانند شن و ماسه و سنگ ها.

بیشتر از گیاهان همیشه سبز که رنگ تمام سالی دارند استفاده کنید.

استفاده از صخره ها، نیمکت ها و مجسمه ها.

استفاده از خطوط، مسیر، هندسه و مرز.

رنگ را به صورت موثر استفاده کنید.

از قدرت دید استفاده کنید.

استفاده از بافت و چمن و گیاهان متفاوت را در نظر بگیرید.

مناطق کاشت را افزایش دهید.

تقسیم بندی فضایی ویلا شامل:

فضاهای خصوصی.

فضاهای نیمه خصوصی.

وقتی فضاهای باز به فضای بسته ی بنا متصل شوند, فضای زندگی برای رسیدن به خواسته ها مفید تر است.

بالکن ها و تراس ها به عنوان یک فضای واسط بین فضای داخل و خارج است.

ارتباط مستقیم این فضاها با هوای آزاد

و داشتن منظر مناسب فضای نیمه بازی را ایجاد میکند که برای نشستن , استراحت کردن و غذا خوری مناسب است.

دسترسی مستقیم این فضاها با حیاط و داخل خانه بر کارایی آن ها می افزاید.

ابعاد این فضاها باید به گونه ای پیش بینی شود که هم مناسب فعالیت های مورد نیاز باشد هم عمق و پوشش سقف مانع رسیدن نور به آن نشود.