نگهداری گیاهان دیوار سبز

نگهداری گیاهان دیوار سبز ، برای رسیدگی از این گیاهان باید

در مرحله اول گیاهان مناسب با شرایط آّ و هوایی و محیط انتخاب شوند

و کاشت آنها به نحوی انجام گیرد که آسیب نبینند .

برای سرسبز بودن گیاهان طبیعی دیوار سبز نحوه کود دهی و همچنین آبیاری آنها بسیار مهم می باشد .

آبیاری گیاهان به صورت دستی و اتوماتیک قابل اجرا می باشد .

از جمله مزایای دیوار سبز فقط به زیبایی آن ختم نمی شود این دیوار همانند عایقی ست که به تنظیم درجه حرارت داخلی ساختمان کمک می‌کند.

مشاهده شده است که سطح خارجی دیواری که متصل به دیوار سبز است، ۱۰ درجه خنک تر از یک دیوار در معرض هوای آزاد است با افزایش هزینه‌ها و کمبود انرژی، این ویژگی دیوار سبز سبب کاهش مصرف انرژی در سرمایش و یا گرمایش انرژی می‌شود.

این سازه‌ها توانایی ای را دارند که صورتحساب برق شما را تا ۲۰٪ کاهش دهند. همچنین وجودشان باعث حفاظت از ساختمان در برابر نور خورشید، باران و برف و نوسانات حرارتی می‌گردد از دیگر مزایای دیوار سبز، توانایی مجدد استفاده از آب است.

 نگهداری گیاهان دیوار سبز با شکستن ترکیبات و مواد مغذی در آب آلوده ، به صورت مجدد از آن استفاده می‌کنند؛ همچنین توانایی جذب سر و صدا و کاهش آلودگی صوتی در داخل ساختمان دارا می‌باشند.

دو گروه اصلی تقسیم دیوارهای سبز وجود دارد :

  •  نماهای سبز

  • دیوارهای اکسیژن ساز

1- نماهای سبز :

در این سیستم گیاهان دیوار سبز بر روی سطح نما حرکت می‌کند. در این سیستم گیاهان دیوار سبز رونده و یا پیچ در حالیکه ریشه در زمین دارد (در یک بستر خاکی) شروع به بالا رفتن از ساختمان می‌کند. اخیراً برای نمای سبز سازه‌ای حمایت کننده هم در نظر می‌گیرند.

2-دیوارهای اکسیژن ساز:

دیوار های اکسیژن ساز خود به دو دسته سیستم‌های فعال و غیر فعال تقسیم می‌شوند :

الف. سیستم‌های فعال:

این سیستم‌ها جدید ترین نوع دیوارهای سبز می‌باشند. در این سیستم از هوای تولید شده توسط گیاهان در سیستم تهویه هوای ساختمان استفاده می‌شود. این دیوارها بر مبنای علم تصفیه هوای بیولوژیکی با واسطه گیاهی بر مبنای تحقیقاتی که در بیمارستان واترلو انجام شده است، پایه ریزی شده است. دیوارهای سبز با فیلتر بیولوژیکی، ظرفیت تصفیه هوا را افزایش می‌دهند. پوشش های طبیعی موتورهای تصفیه کننده و پاک کننده هستند. و سیستم تهویه هوا مکش از ریشه سیستم عمل می‌کند.

ب: سیستم های غیر فعال :

گیاهان این دیوار سبز ها به صورت مصنوعی می باشند و هیچ گونه تغییری در محیط ایجاد نمی کنند و فقط نمای ظاهری در فضا را ایجاد می کنند .