نگهداری و اجرای دیوار سبز

نگهداری و اجرای دیوار سبز ، از جمله نکاتی که بعد از اجرای دیوار سبز مهم می باشد نگهداری دیوار سبز .می باشد .

در نگهداری دیوار سبز سه کار اساسی انجام می شود :

آبیاری دیوار سبز :

انواع آبیاری که در دیوار سبز به کار گرفته می شود :

الف) روش آبیاری قطره ای

پ ) روش آبیاری بارانی

ت ) روش آّبیاری کرتی یا غرقابی

نحوه کود دهی  دیوار سبز :

با توجه به اینکه دیوار سبز ما هر ساله یکنواخت و همان گیاه در محل ثابت است نیازمند به کود دهی دارد کود های اصلی که گیاهان به آن احتیاج دارند عبارتند از ازت ، فسفر،پتاس، کلسیم ،منیزیم و گوگرد و مواد دیگر به مقدار کم مورد نیاز هستند.

مواد غذای درجه دوم مانند آهن ،روی ،منگنز و… را باید تنها در زمانی که کمبود آن در محیط مشاهده شد اضافه کرد .

کود های حیوانی دارای ارزش غذایی چندانی نیستند و بیشتر به خاطر بهبود خواص فیزیکی خاک و بالا بردن قدرت نگهداری آب مورد مصرف قرار می گیرند .

اصول هرس گیاهان دیوار سبز :

بطور کلی هرس عبارتست از قطع کامل یا جزیی شاخه ،ریشه ،پوست ،برگ، گلویا میوه به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه

دلایل و فواید هرس گیاهان دیوار سبز :

1)سلامت گیاه با حذف شاخه های مزاحم ،خشک شده،آفت زده و مریض

2)ایجاد شکل ویژه در تاج گیاه که در فضای سبز جهت تزیین مد نظر قرار می گیرد .

3)ایجاد تعادل بین شاخه ،برگ و ریش

4)جوان ساختن درختان مسن

طراحی و کاشت گیاهان دیوار سبز :

درختان ، درختچه ها ، پیچ های زینتی ،گیاهان پوششی و گل های یک ساله و چند ساله غالباَ مهمترین عناصر در محوطه سازی و طراحی فضای سبز به شمار می روند. انتخاب ،بکار گیری و نگهداری از این گیاهان سه عامل اساسی در کارایی فضای سبز هستند که باید همواره توسط طراح مورد توجه قرار گیرند . بنابراین نکته بسیار مهم در طراحی فضای سبز انتخاب گیاهی است که بتواند بیشترین مصرف ممکن را با حداقل نیاز به نگهداری فراهم آورد .نکته دیگر استفاده از گیاهان مناسب با توجه به نیاز های متنوع است که طراح با آن روبرو است در فرایند طراحی کاشت ،توجه به نوع گیاهان و نحوه قرار گرفتن گیاهان نسبت به یکدیگر در جهت رسیدن به یک طرح زیبا و کارا ضروری به نظر می رسد .

مراحلی که در طراحی دیوار سبز انجام می گیرد :

  • فاکتور ها مورد نیاز برای یک طراحی مناسب
  • گیاهان بومی
  • عوامل اکولوژیکی (دما ،پستی و بلندی ،بافت خاک )
  • کناره هم قرار گرفتن گیاهان