شرکت سورن بام در زمینه نگهداری اصولی فضای سبز زمینه گسترده ای داشته و با حفظ اصول و نظم در بررسی پروژه ها توانسته است نگهداری پروژه های بسیاری از قبیل شرکت های خصوصی و دولتی از قبیل دانشگاه ها را به عهده بگیرد.

در این هفته نگهداری ، ترمیم و حفاظت از فضای سبز شرکت تدبیر به شرکت سورن بام واگذار گردید.

اقدامات انجام شده در هر هفته:

-آبیاری درختان و گیاهان

-سم پاشی درختان و گیاهان

-کوتاه کردن چمن

-کود دهی فضای سبز

-تعمیر سیستم آبیاری و قرار دادن سیستم هوشمند

نگهداری اصولی فضای سبز :

نگهداری اصولی فضای سبز وظیفه ایست حساس که در اینگونه خدمات نظم و هماهنگی مهم ترین اصول کاری به شمار می رود

تیم اجرایی سورن بام مفتخر است که تاکنون نگهداری پروژه های بسیاری را در دست داشته و توانسته با سربلندی به این وظیفه حساس عمل کند.

از بین رفتن گیاهان قابل جبران نیست، به همین منظور در نگهداری فضای سبز می بایست میزان آبیاری و کود دهی و تمامی اقدامات با برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.

بررسی هفتگی هر پروژه توسط کارشناس مربوطه انجام می شود که از بی احتیاطی و اتفاقات پیش بینی نشده جلوگیری شود.

 نکاتی درباره چمن که حائز اهمیت است:

1- موقعیت جغرافیایی: سـطح شـیب دار زیر درختان ، منـاطق آفـتاب گیر و …

2- آب و هوا : نـوع آب وهوا بـرای پـیدا نـوع بذر منـاسب مورد نـیاز مـی باشد

3- دمـا

4- رطـوبت

5- خـاک

استفاده چمن به عنوان زمینه در  فضای سبز باعث بهتر دیده شدن گیاهان و ایجاد حس آرامش و اطمینان از لحاظ روحی برای بیننده می شود.

  •  مکان مناسبی برای بازی بچه‌ها می‌باشد.
  •  به عنوان یک جز از گیاهان زینتی فضاهای سبز محسوب می‌گردد.
  • راه رفتن با پای برهنه در چمن استرس های روزانه را دور می کند.

نگهداری اصولی فضای سبز و نگهداری از چمن به صورت اصولی باعث مصرف کمتر آب و کنترل بهتر آبرسانی به همه ی نواحی می شود.