نمونه کارهای روف گاردن

نمونه کارهای روف گاردن ، اولین مورد برسی خاک است که کشت گفته می شود

که عبارت است از لایه ای خاک کود دهی شده که شرایط رشد و نمو مناسب گیاهان را فراهم می کند.

که در نوع پیچیده خود این لایه را به همراه مواد مغذی که می تواند شامل مواد مغذی از جمله پشم سنگ باشد.

که می توان با توجه به نوع گیاه و کاشت، نوع خاک را متفاوت و مغذی کرد

آن در طول آب یاری و آب باران می توان خاک را با شن و ماسه مخلوط کرد.

شرکت سورن بام با تیم تخصصی خود توانسته است

با بهترین متریال ها  روف گاردن و بام سبز های بسیاری را طراحی و اجرا نماید .

همچنین شرکت سورن بام 0 تا 100 روف گاردن و بام سبز ها را به صورت کاملا تخصصی بر عهده می گیرد .

پوشش گیاهی روف گاردن :

عواملی که در تهیه پوشش گیاهی بام سبز  دارای اهمیت است از جمله مکانی، اجتماعی و اقتصادی می باشد.

اولویت مد نظر در انتخاب گیاهان شرایط اقلیم های (خیلی گرم، خیلی سرد، خیلی خشک) می باشد.

مسئله ای که حائز اهمیت می باشد در طراحی بام سبز مقاومت گیاهان می باشد

که طبق اقلیم و شرایط خشک بتواند حاکم براین نوع بام ها شود.

گیاهان دارایی مقاومت بالایی هستند که بتواند آب کافی به مدت طولانی در خود ذخیره کند

و دارای شادابی باشند که می توان به گیاهان سدوم و تعداد کمی از گیاهان خانواده کراکسولاسیا اشاره کرد.

گیاهان مسدوم دارای رنگ های متفاوت و الگوهای رشد متفاوت هستند.

که می توان از گیاه خز جهت جمع بند و کلیت این نوع گیاهان در بام استفاده کرد.

در نقاطی از جهان و گیاهان سدوم وجود دارند می توان از گیاهان محلی مطابق با اقلیم محلی در نظر گرفت.

احداث فضای سبز در روف گاردن

در مورد اجرای روف گاردن, یا احداث فضای سبز متاثر از ویژگی هایی باشد که توانایی ساختمان در برابر افزایش وزن بار وارده است ساختمان ها باید از لحاظ دفع زهکشی های و سیستم هدایت مورد بررسی قرار گیرد.

احداث دیواره های سبز در روف گاردن

در احداث دیواره های سبز نمونه کارهای روف گاردن از گیاهان بالارونده که می توان به مو چسب اشاره کرد استفاده نمود. البته روش های دیگری مورد بررسی قرار می گیرد در دیوار سبز روف گاردن می توان از گلدان های باریک به صورت شبکه های متعدد استفاده کرد. در دو حالت بررسی شده از گیاهان علمی استفاده می شود و گیاهان خشبی، برای این منظور، مناسب نیست.