نمونه طرح های آبیاری قطره ای

نمونه طرح های آبیاری قطره ای ، آبیاری قطره‌ای هوشمند روشی است که طی آن آب با فشار کم از روزنه یا دستگاهی به نام قطره چکان

از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای بوته ریخته می‌شود.

شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می‌نماید به کمک قطره چکان و با فشار کم در روی زمین پاشیده می‌شود.

از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه ریشه‌ها ، در سطح زمین خواهد بود.

در این روش بیشترین راندمان آبیاری وجود دارد و در اکثر فضای سبزها استفاده می شود.

تجهیزات و نمونه طرح های آبیاری قطره ای

تجهیزات آبیاری قطره ای هوشمند عبارتند از : سیستم کنترل مرکزی هوشمند ، لوله های اصلی و فرعی و قطره چکانها.

لوله های آبیاری قطره ای هوشمند عبارتند از :

لوله های اصلی که آب را از ایستگاه پمپاژ به مزرعه می برد.

لوله های نیمه اصلی که آب را از لوله های اصلی گرفته و به لوله های فرعی می رساند.

لوله های فرعی که قطره چکان ها روی آنها نصب است و در سطح  محوطه سازی باغات و روی زمین قرار دارند.

قطره چکان ها :

ساختمان قطره چکان ها که جلو فشار آب اضافی را گرفته و در مقابل سرما و گرما مقاوم می باشند.
قطره چکان ها انواع مختلفی دارند مانند قطره چکان در خط _ روی خط تنظیم شونده – تک خروجی

و چند خروجی که بر حسب نیاز از آنها استفاده می شود.

گاهی در آبیاری قطره ای به جای قطره چکان از آبفشان هم استفاده می شود که انواع مختلفی دارد که عبارتند از :

  • نمونه طرح های آبیاری قطره ای مه پاش: که آب را به صورت مه پخش می کند. در فضای سبز کاربرد دارد .
  • نمونه طرح های آبیاری قطره ای  میکرو جت: آب را به صورت چندین رشته باریک پخش می کند.
  • نمونه طرح های آبیاری قطره ای بابلر: که آب را به صورت فواره مانند پخش می کند.

عواملی که باعث گرفتگی قطره چکان می شوند عبارتند از :

  • عوامل فیزیکی مانند شن و ماسه
  • عوامل شیمیایی مانند رسوبات سولفات کلسیم و منیزیم
  • عوامل بیولوژیکی مانند باکتری و جلبک

مزایای آبیاری قطره ای :

صرفه جویی در مصرف آب

کاهش هزینه های کاری

امکان آبیاری در اراضی شیبدار و ناهموار

کاهش رویش علف های هرز

استفاده از منابع آب باد بی کم

افزایش سطح زیر کشت

عدم ایجاد فرسایش خاک

افزایش کیفیت و کمیت محصول

امکان دادن عناصر غذایی همراه با آب آبیاری

کنترل زمان و دور آبیاری