نقش فضای سبز در کاهش آلودگی هوا

نقش فضای سبز در کاهش آلودگی هوا ، هوای شهرهای پر جمعیت، به نسبت هوای پاک خارج شهر بسیار آلوده تر است که حتی باعث مرگ از برونشیت مزمن و سرطان ریه می شود. این آلودگی ها شاید ویروسی، باکتریایی باشد یا از مسمومیت هوای تنفسی ناشی از سموم آزاد شده در هوا باشد. این سموم  عبارتند از:

  • دی اکسید سولفور که منجر به “نارسائی های مجاری، تنفسی، مرگ از برونشیت، حملات آسم و… می شود.
  • اکسید کربن که روی هموگلبین و میوگلوبین عضلات و آنزیم های بیولوژیک تاثیر دارد.
  • اکسیدهای ازت، منواکسید و دی اکسید که سبب سوزش و خارش چشم ها می شود.
  • هیدروکروبرها که اثر سرطان زائی دارد.
  • ذرات معلق خطرناک در هوا که مستقیما وارد ریه ها می شوند و امراض مختلفی را به وجود می آورند.

اجرای فضای سبز

نقش فضای سبز در کاهش آلودگی هوا ، پس از نظر فیزیولوژیک انسان نیازمند تنفس هوای پاک است. انسان می تواند روزها در مقابل بی غذایی و بی آبی مقاومت کند، ولی نمی تواند بیشتر از 2 تا 3 دقیقه فقدان هوا را تحمل کند، با توجه به مطالب گفته شده، ایجاد هوای پاک برای شهرها بسیار حائز اهمیت است که برای این منظور می توان فقط فضای سبز ایجاد کرد، چون این گیاهان هستند که نقش مهم و اساسی را به عهده دارند و همینطور گیاهان در خنک کردن هوا مخصوصا در شهرهای گرم تاثیر زیادی دارند.

در این اواخر که هوای تهران آلوده است و رسانه های گروهی مرتبا تاکید می کنند که افراد مسن یا کسانی که نارسائی های قلبی دارند از منزل خارج نشوند، یکی از راه حل های این مشکل هم ایجاد فضای سبز است.