مزایای بامهای سبز

مزایای بامهای سبز:1- باعث کاهش یافتن بار سیستم فاضلاب به واسطه هدایت بخش اعظمی از آب باران در خود می شوند.

آلودگی هوا را به خود جذب می نماید ذرات حاصل از سوختن هوا را جمع آوری کرده و کربن را در خود جمع می کند.

2- به عنوان یک راه حل جذاب بجای بام های سنتی جایگزین شده

و نشانه هایی از تفکر رو به رشد در خصوص کیفیت زندگی شهری را در خود دارد .

3- باعث کاهش یافتن نفوذ سر و صدا به داخل ساختمان می شود.

4- به هنگام تابستان اساسا بواسطه خنک نگه داشتن داخل ساختمان باعث عایق شدن ساختمان ها در برابر دماهای شدید می شود.

5- طول عمر بام ساختمانها را افزایش می دهد .

6- جدای از ظاهر جذاب در یک بام سبز چندین مزیت اقتصادی و اکولوژیکی وجود دارد

که باعث شده یک بام سبز از نظر فنی کامل بوده و موفقیتی پردوام و طولانی را تضمین نماید.

مزایای اقتصادی:

1- کاهش هزینه های مربوط به نوسازی و تعمیرات اساسی مدت زمان مورد انتظار عمر و دوام لایه ی ضد آب افزایش یافته است.

2- کاهش هزینه های انرژی

3- کاهش هزینه های فاضلاب:

یک بام سبز هدر رفتن و راه افتادن آب حاصل از بارندگی ها را ۱۰ تا ۵۰ درصد کاهش می دهد.

مزایای اکولوژیکی:

1- کاهش اثر گرمایی در شهر ها

2- سطوح بامهای سبز موجب تصفیه ی گرد و غبار می شوند.

علاوه بر این پوشش گیاهی این بامها بصورت محدود و در ابعاد کوچک با خنک سازی و ایجاد رطوبت هوای اطراف خویش را بهتر می نمایند.

3- کاهش سر و صدا

بدلیل وجود سطح نرم گیاهی روی بامهای سبز وجود دارد.

علاوه بر این عایق صوتی یک ساختمان را می توان تا ۸ دسی بل کاهش داد.