مراحل کاشت چمن طبیعی

مراحل کاشت چمن طبیعی ، استفاده از کودهای شیمیایی از مهمترین موارد در حفظ و نگهداری از چمن است.

گیاه تشکیل دهنده چمن، همانند گیاهان دیگر نیازمند مواد معدنی و آلی است

زیرا وجود این مواد تاثیر بسزایی در زیبایی رنگ چمن و رشد و نمو بیشتر آن دارد

و چمن را مقاوم و زیبا می کند و چمن را نسبت به سرما مقاوم می کند.

مراحل کاشت چمن طبیعی در فضای سبز

اندازه و زمان کودپاشی در چمن کاری گسترده بوسیله تجزیه شیمیایی خاک بصورت دقیق و مشخصی معین می گردد.

ضعیف بودن خاک از نظر مواد غذایی باعث می شود که چمن حتی در فصل رشد که بهار است، به خوبی رشد و نمو نکند.

حتی در بعضی اوقات به دلیل کمبود مواد آلی و معدنی، عدم رشد و نمو گیاه در فصل پائیز شدت می یابد.

بصورت کلی می توان گفت تفاوت در توانائی و قابلیت جذب مواد در خاک های مختلف وجود دارد.

رشد کم و زردی رنگ چمن به دلیل کمبودی است که از شستشوی سریع مواد در خاک های سبک شنی ایجاد می شود

که سبب از دست دادن مقدار زیادی ازت از گیاه می شود.

مساله ای که باید حتما مورد توجه قرار بگیرد این است

که بعضی از کودهای شیمیایی بدلیل سرعت حل بالا در آب و با آبیاری روزانه به زودی شسته می شود

که باعث از دست دادن ازت از گیاه می شود.

بطور معمول هر سال در کودپاشی دو یا سه بار کود شیمیایی 15 درصد ازت، 15 درصد پتاس، 15 درصد فسفر ارائه می شود.

نکته ی قابل توجه این است که اگر زیاد از حد به زمین کود داده شود یا از کودهای قوی استفاده شود خسارات جبران ناپذیری بوجود می آورد و باعث می شود که چمن اصلاحان چمن بسوزد و دیگر چمن رشد نکند.