محوطه سازی به تغییراتی زمین که در فضای باز انجام داده می شود و روند ساخت یک باغ و زمین گفته می شود که با اضافه کردن ویژگی های زینتی صورت می پذیرد .

محوطه سازی هنر ایجاد هماهنگی و تناسب در محیط است .

از جمله فعالیت های ایجاد محوطه :

عناصر زنده مانند گل ها ، درختان ، بوته و گیاهان .

عناصر طبیعی مانند پستی بلندی زمین ، شکل و ارتفاع آن .

و عناصری مانند آب و هوا و موقعیت جغرافیایی .

مراحل محوطه سازی :

( بازدید زمین )

مرحله اول درک زمین است که به مطالعه و مشاهده نیاز دارد و عواملی مانند گیاهان بومی ، شیب زمین ، عمق یخ زدگی ، توپوگرافی زمین  ، ویژگی ها و نوع خاک و … مورد بررسی قرار می گیرد .

( مشاوره )

مشاوره با کارفرما برای بررسی خواسته ها و نیاز او .

( طراحی )

سپس نسبت به خواسته کارفرما طراحی انجام می شود که شامل طراحی اولیه و پس از تایید ، طراحی نهایی می باشد .

( اجرا )

پس از نهایی شدن طرح ، نوبت اجرای کار می باشد ، اگر زمین دارای پستی بلندی باشد و نیاز به سطحی صاف داشته باشیم ، تسطیح زمین انجام می شود تا آماده اجرا شود .

قسمت زیادی از محوطه سازی ، بسیار وابسته به سلیقه است و نمی توان استدلال و دلیل منطقی برای بهتر بودن یک طرح از طرح دیگر آورد ، برای مثال نمی توان با دلیل گفت که طرح های منحنی بهتر طرح های صاف اند اما طبق تجربه ، معمولا طرح های منحنی منظره زیبا تری ایجاد می کنند و علاوه بر آن باز هم کاملا بستگی به سلیقه افراد دارد .

ایجاد حالتی رازآلود و پیچیده برای محوطه بسیار به جذاب تر شدن آن کمک می کند زیرا انسان به طور ذاتی کنجکاو است و کشف کردن را دوست دارد .

استفاده از عناصری مانند آبنما ، دیوار سبز ، نورپردازی ،بام سبز، آلاچیق ، چمن و … باعث زیبا تر شدن فضا نیز می شود .