محوطه سازی ویلا با انواع سنگ ، برای محوطه سازی کف سازی محوطه تاثیر به سزایی در زیبایی و نمای ویلا را دارد . استفاده از سنگ های مختلف از جمله : سنگ لاشه ، سنگ قلوه ای ، واش بتن و … می تواند کف سازی زیبایی را برای افراد داشته باشد .

انواع سنگ فرش

محوطه سازی| اجرای سنگ در محوطه سازی و استفاده از با کیفیت ترین متریال ها تهیه شده از معادن معتبر سراسر ایران

محوطه سازی ویلا با انواع سنگ

محوطه سازی ویلا با انواع سنگ

1-سنگ فرش با طرح زاویه‌ای نامنظم

در این طرح سعی می‌شود، خرده سنگ‌هایی که به شکل هندسی  یا نامنظم می‌باشند، استفاده شود که بطور پراکنده در برخی از زوایای چمن یا گل‌های پاکوتاه فصلی به صورت مجتمع کاشته می‌شوند.

2- سنگ فرش با طرح گوشه‌های گرد و فاصله‌دار

در این طرح، سنگ‌ها بطور منظم، گاهی نامنظم و با فواصل 5 تا 10 سانتی‌متر از یکدیگر قرار می‌گیرند . در فواصل مزبور به منظور ایجاد زیبایی و افزایش سطح سبز از چمن استفاده می‌شود . معمولا اینگونه سنگ‌ها الوان می‌باشند. گاهی به جای چمن در فواصل سنگ‌ها از ملات‌های رنگی استفاده می‌نمایند.

محوطه سازی ویلا با انواع سنگ

محوطه سازی ویلا با انواع سنگ

 3- سنگ فرش با طرح‌های قدیمی

در این طرح، سنگ‌ها به طور نامنظم ولی به نحوی از اصول هندسی برخور دارند و فواصل بین آنها بین 5 تا 10 سانتی‌متر می‌باشد . در بعضی از قسمت‌ها، اینفواصل به 20 سانتی‌متر نیز می‌رسد. پوشش فواصل این سنگ‌ها معمولا از سیمان رنگی یا چمن و آنچه که قابل توجه است. در برخی از طرح‌ها سنگ‌ها کمیبرجسته‌تر از سطوح سیمانی قرار دارند.

 4- سنگ فرش با طرح انگلیسی

سنگ‌هایی که در این طرح به کار می‌رود از اشکال هندسی منظم یا نامنظم بوده و نحوه قرار گرفتن آنها به نوعی است که تقریبا خطوط موازی را ایجاد می‌کند. شکل ظاهری این نوع سنگ فرش، همانند نمای آجر چینی بعضی  از ساختمان ها می‌باشد.

اجرای محوطه سازی با قلوه سنگ

 5- سنگ فرش به طریقه ژاپنی

معمولا برای عبور از داخل چمن، سنگ‌های بزرگ استفاده می‌شود. هر سنگ نسبت به یکدیگر به نحوی قرار می‌گیرد که فاصله مرکز یک سنگ نسبت به مرکز سنگ دیگر 60 تا 70 سانتی متر باشد (طول متوسط یک قدم معمولی) .

 6- سنگ فرش خیابان ماشین رو در داخل باغ

معمولا این خیابان‌ها در روبرو یا مقابل درب ورودی احداث می‌کنند. به طوری که کاملا در فضای سطح چمن قرار می‌گیرد . سنگ‌ها به طور نا منظم و با فاصله بسیار کم که گاهی در فواصل آنها چمن طبیعی و مصنوعی کاری انجام می‌شود.

اجرای محوطه سازی با قلوه سنگ