ویلا سازی:

محوطه سازی اولین گام برای ویلا سازی بررسی زمین از جهت توپوگرافی و محدودیت های منطقه بندی است که مشخص میکند میتوان ویلا بر روی آن زمین طراحی کرد و ساخت.

قبل از ویلا سازی تمام وجه های سایت را در نظر بگیرید تا مزایا و معایب موجود را بفهمید.

عواملی که در مورد زمین ویلا سازی مورد توجه قرار میگیرند عبارت است از:

  • جنبه دید
  • دسترس پذیری
  • جهت باد
  • شکل شیب
  • اختلالات نویز

نکاتی درباره طراحی مدرن محوطه ی یک ویلا:

گیاهان در چشم انداز محوطه کنترل شده اند.

استفاده از فضاهای کیفی برای نشستن و استراحت کردن

استفاده از عنصر آب (چشمه ها، استخرها، جریان ها و استخرها با ماهی)

استفاده از عناصر بافتی شامل موانع و دیوار های حفظ حریم خصوصی

استفاده از عناصر باغ ژاپنی مانند شن و ماسه و سنگ ها بیشتر از گیاهان همیشه سبز که رنگ تمام سالی دارند استفاده کنید.

استفاده از صخره ها، نیمکت ها و مجسمه ها

استفاده از خطوط، مسیر، هندسه و مرز

رنگ را به صورت موثر استفاده کنید

از قدرت دید استفاده کنید

استفاده از بافت و چمن و گیاهان متفاوت را در نظر بگیرید.

مناطق کاشت را افزایش دهید.

تقسیم بندی فضایی ویلا شامل:

  • فضاهای خصوصی
  • فضاهای نیمه خصوصی

وقتی فضاهای باز به فضای بسته ی بنا متصل شوند، فضای زندگی برای رسیدن به خواسته ها مفید تر است. بالکن ها و تراس ها به عنوان یک فضای واسط بین فضای داخل و خارج است.

ارتباط مستقیم این فضاها با هوای آزاد و داشتن منظر مناسب فضای نیمه بازی را ایجاد میکند که برای نشستن، استراحت کردن و غذا خوری مناسب است.

دسترسی مستقیم این فضاها با حیاط و داخل خانه بر کارایی آن ها می افزاید.

ابعاد این فضاها باید به گونه ای پیش بینی شود که هم مناسب فعالیت های مورد نیاز باشد هم عمق و پوشش سقف مانع رسیدن نور به آن نشود.