محوطه سازی فضای سبز ویلا

محوطه سازی فضای سبز ویلا ، با بکار بردن و جا نمایی المان های مختلف مورد نیاز

در یک فضای سبز می توانیم محوطه سازی عالی در ویلا را داشته باشم . بعنوان مثال در اجرای محوطه سازی فضای سبز ویلابایستی تمامی موارد

و ضوابط مباحث مختلف مسکن و شهرسازی در کنار طراحی فضای سبز ویلایزیبا و چیدمان مناسب بکار برده شود که از این موارد می توان

به جا نمایی نقاط امن، دسترسی های مختلف، فضا سازی های مناسب با جمعیت، و تراکم کلی فضا اشاره کرد.

محوطه سازی فضای سبز ویلا

در اجرای محوطه سازی فضای سبز ویلا موارد لحاظ و در طراحی های تخصصی استفاده می شوند .

پلان محوطه سازی فضای سبز ویلا نقشه ای است که در آن نوع و موقعیت درختان،

روش گل کاری،باغ آرایی و محوطه سازی،محل ساختمان ها،نوع حصار کشی،

نوع و کف سازی مسیر های سواره و پیاده و…نشان داده می شود.

الهام از طبیعت در محوطه سازی فضای سبز ویلا :

در محوطه سازی فضای سبز ویلاهمواره مسئله ای بوده است که ذهن معماران را به خود مشغول داشته است.

گروهی به ارزشهای فلسفی و آزادی خواهی خود فکر کردند و نقاشیهای روی بوم و مجسمه سازی را

به قلمرو زمین کشاندند و باز گروهی که غالب معماران را نیز شامل می شود هندسه را در کار خود

دخیل داده و نیز گروه دیگری با عقایدی بر خواسته از طبیعت. بر این باورند که ایده های خود را

از طبیعت الهام بگیرند و در کار خود از طبیعت الگو برداری کرده

به هر حال کیفیت طراحی فضای سبز چه از معماری ریشه بگیرد و چه کیفیتی ذاتی داشته باشد

دو مقول ها از هم جدا نیستند .فضای سبز اجزای زنده دارد که پیوسته تغییر می کنند

و دوره انتقالی آنان نیز باید به عنوان عامل مهمی در طراحی در نظر گرفته شود.

تحت فشار قرار دادن گیاهان و نگهداری آنها در شرایط غیر طبیعی عاقلانه نیست .

توجه به عواملی از قبیل عوارض زمین ،توپوگرافی،پستی ،بلندی،شیب ،

لطافت و گاه نیز خشونت ان در طراحی های سبز حائز اهمیت اند.

اجرای محوطه سازی فضای سبز ویلا :

نیاز مادی و به ویژه روحی او به طبیعت همچون نیاز طفل به مادر است.بشر اولیه از همان آغاز

بدو زندگی تمامی نیازهای خود را از محیط پیرامون خود فراهم و تا به حال که به پیشرفتهای زیادی نیز دست پیدا کرده است

نیز باز نیازهای خود را در طبیعت جستجو می کند.

رابطه انسان و فضای سبز :

تلاشهای انسان در ادوار گذشته مبنی بر استفاده صحیح از طبیعت و حفظ خود در مقابل حوادث ناشی

از آن نیز که به تدریج دانش اندوخته خود را بالا برده و در مراحل اولیه توجه به درخت و گیاه را

در ساخت پناهگاه و یا سرپناههای اولیه خود مورد نظر دارد. . نحوه کاشت درخت و نظم دادن به

آن در هر چه بهتر فراهم کردن آسایش خویش را باعث شده است که در دوره های گذشته گرایشهایی

در زمینه شاخه های متنوعی از علوم طبیعی و زیست محیطی نیز شکل گیرد و همواره اهمیت

طراحی فضای سبز به عنوان یک عامل مهم در طراحی های خود از جنبه های مختلف چه ساختاریی

و چه از جنبه های زیبایی آن مورد توجه خود قرار دهند.

فضای موجود محوطه سازی فضای سبز ویلا :

یکی از مهمترین جنبه های محوطه سازی فضای سبز ویلاایجاد محیط های باز شهری و مناسب آب و هوایی

و همچنین جاذب می باشد.به طور یقین تمایل افراد به قرارگیری در محیط هایی با فضای سبز بیشتر

از محیط های مصنوعی امروز است .به عنوان مثال وجود فضای سبز در یک واحد صنفی

(فروشگاه،بازار،رستوران،مجتمع تجاری …)به یقین تاثیر شگرفی بر روند اقتصادی آن محیط خواهد گذاشت

و این امر بر همگان نیز واضح و آشکار است.

۱فضای بسته

فضای بسته در اصطلاح نقطه پایانی برای ادامه حرکت گامها و چرخها است .در خارج این فضا

ارتباطات غیر انسانی با سرعت زیاد در حال انجام است..ولی مکانی در این فضاها ندارد ودر داخل آرامش

و سکون بر قرار است .این فضاها در مقابل فضاهایی با شلوغی و ترافیک شهری بوجود می آیند و مشخصا

این گونه مکانها محصول غائی ترافیک می باشد. بدون فضای بسته ترافیک بدون معنی و مفهوم خواهد بود .

۲فضای نیمه محصور

فضای محصور و یا فضای درونی باز به فضایی است که امکان دسترسی آن با فضای پیرامن خود به صورت آزاد

و مستقیم بوده و فضایی با قابلیت دسترسی بدور از جریان رفت و آمد است در این نوع فضاها همواره باز تاب

صداها از نقاط مختلف آرامتر شنیده می شود و بدور از صدای ترافیک و عواملی از این دست قرار می گیرد و البته از نظر موقعیت مکانی امن و قوی است.

۳فضاهای غیر واقعی (واهی(

با بر چیدن دیوارهای یک فضای بسته که می تواند در فرمهای حائل،آیینه و این قبیل تبلور کند یک فضای غیر محسوس

بوجود می آید که به نظر می رسد دارای خصوصیت عقب رفتگی می باشد. به مثابه فردی است که به جلو می رود

و فضای پشت سر خود را می بندد. احساس از فضای پوشیده و دیوارهای محصور کننده آن تحقق پیدا نمی کند

بلکه این احساس به صورت رایحه ای در سراسر فضا وجود دارد که در یک مکان مخصوص در حال پر زدن است.

۴تعریف فضا

گاهی اوقات تعجب انگیز است که چگونه ابزاری شکننده و غیر قابل دوام نظیر یک قطعه سیمی که از دیواری

به دیواری کشیده شده و یا چراغهایی که بالای سرمان در چهار ضلع یک چهار

وجهی قرار دارد خود ایجاد فضا نموده اند تنها جداره ها نیستند که می توانند فضاهایی

با تعاریفی متفاوت ایجاد کنند و بعضا شکستن دیوارها و حصارها باعث یکپارچه شدن دو فضا نمی شود.

اختلاف سطح در یک محوطه ،تغییر کف سازی یک منطقه ،نوع ستون گذاری در یک پلان ،

تفاوت در رنگ،تغییر بافت و عوامی مانند این ها که در دستور کار معماران است.

۵فضای محصور

وقتی به یک فضای محصور وارد می شویم ،هنگام قدم زدن در درون و تا لحظه خروج از فضا ،

یعنی وقتی که یک منظر جدید به طور ناگهانی ظاهر می شود، منظر بدون تغییر باقی می ماند .

حرکت در این گونه فضاها عنصر شاخصی است و این خاصه نیز از خصوصیات اصلی فضا که

همان محصور شدن از جداره های خود می باشد نشئت می گیرد.

۶نقاط عطف

به عنوان یک قلمرو دست ساز با فضای بسته پیوند دارد و سمبلی عمودی

برای تجمع گرایی است .مجسمه یادبود ،یک میدان مهم

،ساختمانی با جنبه های تاریخی و معماری و یا یک برد بزرگ تبلیغاتی در شهر می توانند

نقطه عطفی برای اتصال قسمتهای مختلف شهری باشند. نقاط شهر در شهرها اکثرا بر گرفته شده

از خاطرات و تاریخ آن شهرها بوجود می آیند که اغلب در مکانهای ر رفت و آمد و محلهای داد و ستد مردم است.

۷چشم انداز از فضای بسته

وقتی که ما در یک محیط قرار داریم تنها احساس هویت با آن محیط نمی تواند وجود داشته باشد

و همواره توجه به محیطهای دیگر که در اطرافمان قرار گرفته اند نیز به طور نا خود آگاه در ما ایجاد می شود

که معمولا با دست کاری هنرمندانه معماران این دو کیفیت (داخل و بیرون ) به نمایش گذاشته می شود

و نمایش فضایی از دو ارتباط ایجاد ، که این همان مسئله ای است که تحت عنوان دیدی بصری داخل به بیرون و یا بیرون به داخل مطرح می شود

۸حرکت موجی

از طراحی فضای سبز های گوناگون روحیه ای به وجود می آید.. به عنوان مثال استفاده از حرکات ارگانیک و

یا موجی شکل در یک طرح معماری تنها ایجاد یک خط متحرک و بی هدف نمی باشد .

به طور حتم آثار شروع حرکت در آن نمایان است و اغلب با انگیزه هایی از قبیل پویایی

و معنا بخشی به زندگی و جنب و جوش را نشان می دهد . همانطور که خطوط راست

و شکسته روحیات خاص خود را دنبال می کنند.

۹تغییر سطح

دستکاری هنرمندانه یک سطح منظر سازی است.تغییرات در سطح زمین می تواند

به عنوان نتیجه ای از شیب زمین مستقیما اتفاق بیفتد و یا بازتابی در جواب به نیازهای برنامه ریزان باشد.

هر مکان اطلاعات مخصوص به خودش را دارد و انسان ممکن است در روی ،بالای و یا زیر آن باشد.

قرار گرفتن در ورای ماخذ اطلاعاتی ایجاد برتری و امتیاز می کند. احساسات یک رابطه مستقیم

بین مشاهده گر و محیطش بوجود می آورد. البته دست کاری ماهرانه در سطوح کاربرد های عملکردی خاص خودش را نیز پیدا می کند