محوطه سازی | فضای سبز| طراحی باغ  فرانسوی

محوطه سازی | فضای سبز| طراحی باغ  فرانسوی استفاده از ایوان ها، طارمی، نرده ها، پله ها، حوض ها، مجسمه ها، که درختان و مجسمه ها از سبک های منظم برخوردار هستند.فرانسوی ها به مجسمه ها، گلدان های سنگی، به ویژه درختان در اطراف باغ اهمیت می دادند.

تغییراتی که در باغسازی فرانسه در قرن 17و18 رخ داد شاملاستفاده از انواع گیاهان تزیینی، کاشت درختچه ها با فاصله کم از یکدیگر، که بدین ترتیب ردیف فشرده درختچه ها به منزله یک حصار بلند بوده است

نقوش هندسی منظم که توسط دیواری کوتاه از گیاهان به وجود می آید ویژگی این سبک می باشد .

به دلیل باغ سازی فرانسوی ها در دشت های مسطح برای به جریان در آورن آب در باغ از حوض و فواره استفاده می کردند .

انتخاب مصالح در  طراحی و محوطه سازی :

در هنگام استفاده از مصالح در محوطه سازی پارک ها و باغات نیاز به توجه تکنیکی در این خصوص وجود دارد. مثلا استفاده از کالار سیمان در پارک ها که امروزه رایج شده و بسیاری از جنبه های زیبا شناختی آنها را نابود ساخته است. زیرا سیمان از نظر ساختار بسیار ناپایدار است، هنگامی که اولین برف می بارد بسیار شاداب و پرطراوت به نظر می رسد اما پس از آن کیفیت خود را از دست می دهد. دومین مساله این است که برف سمبل پاکی و عفت است و این درحالی است که سیمان و بتون معنای وحشت و خشونت را به انسان القا می کند. بنابراین از سیمان و بتون می بایست در مکان هایی از پارک که در معرض دید نیستند مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل سنگ نشان دهنده استحکام، وحدت و جاودانگی است. سنگ در بسیاری از ادیان مقدس است. مثلا در دین اسلام سنگ سیاهی که در کعبه زائرین ان را می بوسند و معتقدند که از بهشت آمده و در هنگام نزول از آسمان به رنگ سفید بوده اما در اثر گناهانی که بشر مرتکب شده سیاه شده است.

محوطه سازی | فضای سبز| طراحی باغ  فرانسوی