محوطه سازی روی بام ، یک نوع محوطه سازی می باشد که تمام یا قسمتی از آخرین سقف یک ساختمان (بام ساختمان) را با پوشش گیاهی و کف سازی پوشش می دهیم که این کار را روف گاردن ، بام سبز یا باغ بام می نامند که نوعی محوطه سازی بر روی بام ساختمان می باشد. در عصر جدید و زندگیهای آپارتمان نشینی امکان استفاده از فضای سبز در محیط خانه به حداقل رسیده است و برای جبران این امر می توان از بام ساختمان به عنوان یک پوشش گیاهی مناسب برای کاشت گیاهان خوراکی و غیرخوراکی بهره برد. علاوه بر لذت بردن از پوشش سبز روی بام، این پوشش گیاهی باعث بهبود مصرف انرژی در ساختمان می شود. از بام سبز می توان به عنوان فضایی برای گردهمایی های دوستانه و خانوادگی استفاده کرد.

فواید روف گاردن  و محوطه سازی روی بام:

– به حداقل رساندن مصرف انرژی در ساختمان

– عایق حرارتی در تمامی فصول سال

 – بهبود تنوع زیستی

– بهبود کیفیت هوا

– محافظت از بام و افزایش طول عمر بام

– ارتباط با طبیعت همراه با لذت بردن از باغبانی و فضای باز

– داشتن فضای سبز همیشه در دسترس

– بهره بردن از فضای سبز در ساختمان شخصی

– تأمین هوای پاک و اکسیژن

– ایجاد محلی شاداب و سرزنده برای گردهمایی های دوستانه و خانوادگی

موارد استفاده محوطه سازی روی بام :

         بام ساختمان مسکونی

         بام ساختمان اداری

         بام ساختمان آموزشی

         بام ساختمان تجاری

         بام ساختمان درمانی

         بام ساختمان صنعتی

مراحل اجرای روف گاردن :

         لایه عایق رطوبتی یا پرایمر: عایق بندی بر روی ایزوگام بام با استفاده از عایق ضدآب یا پرایمر برای جلوگیری از نفوذ آب به بام.

         لایه محافظ: برای جلوگیری از نفوذ ریشه گیاهان به بام و محافظت از عایق بام در برابر آسیبهای وارده از لایه محافظ استفاده می کنیم.

         لایه زهکشی: لایه ایست با حداقل ضخامت 20 میلی متر که به منظور ذخیره آب حاصل از باران و آبیاری و انتقال آب اضافه به سیستم فاضلاب ساختمان که بین لایه محافظ و لایه صافی اجرا می شود.

         لایه صافی یا فیلتر: در بین محیط کشت و لایه زهکش فیلتری قرار دارد که مانع از فساد ریشه ها می شود و از نفوذ ذرات خاک به لایه های زیرین جلوگیری می کند.

         محیط کشت: لایه ای است که گیاه در آن کاشته می شود و شرایط رشد گیاه را فراهم می کند.

         پوشش گیاهی: به طور کلی دو عامل مکانی و اقتصادی در انتخاب گونه های مناسب گیاه دخیل هستند . لازم است گیاهان با توجه به شرایط اقلیمی هر مکان انتخاب شوند.