محوطه سازی حیاط ویلا

محوطه سازی حیاط ویلا ، همواره یکی از اثر گذارترین بخشها در محوطه سازی کف سازی ها است . کف سازی جزئی از بخش

سخت محوطه سازی است که می تواند نقش مهمی در راهنمایی استفاده کنندگان ،

تقسیم فضا، زیبایی، القای حسی خاص و … در محوطه سازی حیاط ویلا داشته باشد . استفاده

از مصالح مناسبمحوطه سازیدر این بخش برای حفظ امنیت ، زیبایی ، استحکام

و .. بسیار دارای اهمیت است.

برای زیبایی محوطه ویلا می توانیم کف را با قلوه سنگ ، واش بتن ، چمن مصنوعی و طبیعی ، چوب ترموود و … کار کنیم .

  • تاسیات برقی در محوطه سازی

استفاده از انرژی برق برای روشنایی عمومی، نور پردازی و راه اندازی تاسیسات مکانیکی

درمحوطه سازی امری اجتناب ناپذیر است . اگر چه به دلیل حضور مهندسین در بخش ساختمان سازی ، استفاده از استاندارد های مهندسی برق در ساختمانها نهادینه شده ؛ اما در محوطه سازی حیاط ویلابه دلیل اجرای سنتی محوطه ها ، کمتر به این امر توجه شده.استفاده از روشهای صحیح در انتقال و بهره برداری برق در محوطه سازی حیاط ویلا، نقش مهمی در ایمن سازی و کاهش هزینه های نگهداری داراست .

  • تاسیسات مکانیکی در محوطه سازی

تاسیسات مکانیکی درمحوطه سازیشاملآبرسانی،تاسیسات آبیاری اتومات،تاسیسات استخروتاسیسات آبنما، بخشی از علم تاسیسات است که کمتر در ساختمان مورد توجه قرار می گیرد . به همین دلیل برای داشتن تاسیسات مناسب در محوطه سازی حیاط ویلا ، آگاهی از نوع و عملکرد لوازم موجود در بازار و بکار گیری آنها در محلهای مناسب امر اجتناب ناپذیر است.

  • فضای سبز در محوطه سازی

شما می تواند با ایجاد فضا در کف سازی ویلا و باغ داخل فضاهای خالی را چمن کرده

و فضایی زیبا داشته باشید

فضای سبز در کف سازی بسیار مهم است و می تواند فضای شما را متفاوت کند