باغ های ایتالیا

باغ باروک که در دامنه یک تپه مانند پر طاوسمی باشد دارای چشمه های متعدد و پله های زیبای است و در بلندی آن آبشار زیبایی وجود دارد در این باغ سرو های بلند سر به آسمان کشیده و یکی از زیبا ترین باغهای ایتالیا است که م از طرح های دوره رنسانس الهام گرفته است.

سبک باغهای قدیم روم به گونه ای گسترش یافت که در دوره حال به شکل باغچه ها و تراس بندی متداول شد.

در حال حاضر در بسیاری از قسمتهای ایتالیا می توان باغهای تراس بندی شده که متاثر از تاریخ است.

در قرون وسطا نیز هنر باغ سازی توسعه چندانی نیافته ولی به تدریج در طول قرون رو به تکامل نهاده و به نوعی تکامل یافته است.

زیبا ترین باغ پس از اسلام، باغ قصر الحمرا در جنوب اسپانیا و نزدیک به گرانادا می باشد.

در این باغ حوضچه ها و حوض خانه هایی که در حد وسط ساختمان و فضای آزاد است احداث شده یکی از شاه کارهای مهم آن نحوه آب رسانی و استفاده از نی و کانال می باشد.

این باغ دارای اتاق هایی همانند تراس سرپوشیده می باشد که توسط گیاهان سبز آراسته شده است.

سبکی که در این روش به کار رفته است ایده های شرقی می باشد

وجود آبنماها و فواره ها در بیرون و داخل ساختمان بیانگر ورود طبیعت در داخل ساختمان می باشد.