لایه های باغ بام

لایه های باغ بام ، افزون بر طراحی متناسب با فضا و استفاده تخصصی از گیاهان،

قابل توجه ترین نکته در مرحله اجرای بام های سبز نوین نکته ایزولاسیون صحیح و کاملا دقیق در بستر است.

به همین دلیل لایه های ایزولاسیون آندولین با تولید کاملا تخصصی

و کاربرد در دسته ی بسیاری از پروژه های بام باغ و بام سبز  به صورت کلی شرح داده شده است.

1-لایه پوشش گیاهی

از آنجایی که بامهای سبز تا حد امکان سبک طراحی می شوند، لایه های باغ بام اغلب شامل گیاهانی هستند که بتوانند در خاک کم عمق و با مراقبت و نگهداری کم رشد کنند.

2-محیط کشت

فضای سبز که گیاهان در آن شروع به رشد و نمو می کنند.

محیط کشت به واسطه الزامات خاص سازه ای باید وزن کمی داشته باشد به همین دلیل نسبت به خاک معمولی تفاوتهایی دارد.

در این حالت باید از محیطی برای کشت استفاده کرد

که حتی الامکان سبک بوده و وزنش حدود ۹۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب در حالت مرطوب باشد.

یک مخلوط معمولی مرکب از یک سوم ماسه، یک سوم سنگهای متخلخل و یک سوم خاک آلی (ترکیبی از خاک باغچه و کود نباتی) محیطی مناسب را تشکیل می دهد.

3-لایه زهکش

زهکش ها به صورت شانه های تخم مرغی شکل می باشند

که آب بعد از گذر از صافی و فیلتراسیون به داخل زهکش ریخته می شود و از داخل آن عبور می کند که مانع از پوسیدگی ریشه گیاهان می شود .

لایه های باغ بام و لایه زهکش خود می تواند مجموعه پیچیده ای از لایه های دیگر به شرح زیر باشد:

لایه صافی

در بین محیط کشت و لایه زهکش فیلتری قرار دارد که رطوبت را از محیط ریشه ها دور می کند و مانع از گندیدگی ریشه ها می شود. این فیلتر دارای بافتی شبیه پارچه ای است.

لایه مانع ریشه ها

 لایه ای است که به خوبی از نفوذ ریشه ها و آسیب زدن آنها به عایق کاری و غشاء سقف جلوگیری می کند.

صفحه زهکش

یک صفحه سه لایه است که لایه بالایی عمل فیلتر را انجام می دهد

و آب اضافی را از قسمت ریشه ها دور می کند.

این لایه همچنین به عنوان لایه محافظ ریشه ها عمل می کند.

لایه وسطی که به شکل کاسه های مخروطی شکل است

آب اضافی را از ریشه ها دریافت کرده و در خود نگه می دارد.

لایه پایینی یک فیلتر پارچه ای است که مانع از آسیب دیدن غشاء و عایق می شود.

 لایه محافظ

این لایه شامل پوشش هایی است

که بام و سیستم عایق کاری را از نشت کردن و نفوذ آب حفاظت می  کنند.

این صفحه می تواند باریکه ای از بتن سبک، صفحه ای از عایق محکم، ورقه ضخیم پلاستیکی، ورق مسی، یا ترکیبی از اینها، بر حسب ویژگی های طراحی و کاربرد بام سبز باشد.

ساختار سقف

بام را از نشت کردن و چکه کردن محافظت می کنند.